Uaktualnienie oprogramowania w ramach usługi (ISSU) na przełącznikach serii Catalyst 3850 i Catalyst 9000

Co to jest ISSU

In-Service Software Upgrade (ISSU) to proces polegający na uaktualnianiu obrazu do innego obrazu na urządzeniu, podczas gdy sieć nadal przekazuje pakiety. ISSU pomaga administratorom sieci uniknąć przerw w działaniu sieci podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania. Obrazy są aktualizowane w trybie instalacji (INSTALL), w którym każdy pakiet jest aktualizowany indywidualnie. ISSU obsługuje aktualizacje, obniżenie i wycofanie wersji oprogramowania.

ISSU jest obsługiwany we wszystkich seriach Catalyst 3850 i Catalyst 9000 obsługujących Stackwise-Virtual, a także w Catalyst 9400/9600 z dwoma kontrolerami.

StackWise-Virtual (SVL) składa się z dwóch przełączników, które są połączone razem, tworząc jeden przełącznik wirtualny

Uwaga: Przykład w tym wpisie jest oparty na przełącznikach Cisco Catalyst 9500 skonfigurowanych jako Stackwise-Virtual.

1. Sprawdź aktualną wersję oprogramowania

9500#show version | in IOS XE

Cisco IOS XE Software, Version 16.09.02

2. Sprawdź tryb rozruchu

ISSU jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba przełączniki w Stackwise-Virtual są uruchamiane w trybie INSTALL.

C9500#show ver | in INSTALL

*    1 50    C9500-40X          16.9.2            CAT9K_IOSXE           INSTALL
     2 50    C9500-40X          16.9.2            CAT9K_IOSXE           INSTALL

 

Należy sprawdzić, czy przełącznik uruchomia się z pliku packages.conf.

C9400#show version | in System image

System image file is "flash:packages.conf"

Jeśli przełącznik jest uruchomiony w trybie BUNDLE, ISSU nie jest obsługiwane. Jeśli spróbujesz uruchomić ISSU, gdy przełączniki działają w trybie BUNDLE, zobaczysz błędy takie jak poniżej:

*Nov 13 14:55:57.338: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Chassis 1 R1/0: install_engine: Started install one-shot ISSU flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding ISSU

ERROR: install_add_activate_commit: One-Shot ISSU operation is not supported in bundle boot mode

FAILED: install_add_activate_commit  exit(1) Tue Nov 13 14:56:03 UTC 2018

 

3. Sprawdź, czy w pamięci flash jest wystarczająca ilość wolnego miejsca

C9500#dir flash: | in free

11353194496 bytes total (8565174272 bytes free)

C9500#dir stby-flash: | in free

11353980928 bytes total (8566865920 bytes free)

Potrzeba minimum 1 GB wolnego miejsca w pamięci flash.

4. Sprawdź, czy przełączniki są w trybie SSO

C9500#show redundancy

Redundant System Information :
------------------------------

Available system uptime = 4 minutes
Switchovers system experienced = 0
Standby failures = 0
Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled
Communications = Up

Current Processor Information :
-------------------------------
Active Location = slot 1
Current Software state = ACTIVE
Uptime in current state = 30 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre
            BOOT = flash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102

Peer Processor Information :
----------------------------

Standby Location = slot 2
Current Software state = STANDBY HOT
Uptime in current state = 26 minutes
Image Version = Cisco IOS Software [Fuji], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 16.9.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Nov-18 19:32 by mcpre
       BOOT = flash:packages.conf;
CONFIG_FILE =
Configuration register = 0x102

5. Sprawdź, czy funkcja automatycznego uruchamiania (Auto-Boot) jest włączona

C9500#show boot system
---------------------------
Switch 1
---------------------------

Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no                    <<<<< Manual Boot powinien być ustawiony jako "no"    

Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE
iPXE Timeout = 0

---------------------------
Switch 2
---------------------------

Current Boot Variables:
BOOT variable = flash:packages.conf;Boot Variables on next reload:
BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no                    <<<<< Manual Boot powinien być ustawiony jako "no"   

Enable Break = no
Boot Mode = DEVICE

Jeśli automatyczne uruchamianie nie jest włączone, można to zmienić w następujący sposób:
C9500(config)#no boot manual

6. Sprawdź aktualne ISSU i stany instalacji

Uwaga: Ten krok jest bardzo ważny.

C9500#show issu state detail

--- Starting local lock acquisition on switch 1 ---
Finished local lock acquisition on switch 1

No ISSU operation is in progress      <<<<<<<<< Jeśli widzisz cokolwiek innego, przerwij ISSU przed kontynuowaniem. Sprawdź poniżej, jak ręcznie przerwać ISSU.

C9500#show install summary

[ Switch 1 2 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
--------------------------------------------------------------------------------
Type  St   Filename/Version
--------------------------------------------------------------------------------

IMG   C    16.9.2.0.2433      <<<<<<<< Stan powinien być aktywowany i zatwierdzony tylko dla bieżącej wersji. Jeśli nie jest, wyczyść stan instalacji przed kontynuowaniem. Sprawdź poniżej, jak wyczyścić stan instalacji. 

--------------------------------------------------------------------------------
Auto abort timer: inactive
--------------------------------------------------------------------------------

7. Skopiuj nowy obraz do aktualizacji / obniżenia wersji oprogramowania

C9500#copy tftp: bootflash:

Address or name of remote host []? X.X.X.X
Source filename []? cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin
Destination filename [cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin]?

Scroll to Top